<< Previous    [1]  2  3  4  5  ...7    Next >>

Medytacja Merkaby

Podczas medytacji wykonuje się siedemnaście oddechów oraz dodatkowo osiemnasty, który z czasem ma zostać dodany przez Wyższe Ja. Pierwsze sześć służy zrównoważeniu polaryzacji w obrębie podstawowych ośmiu obwodów elektrycznych oraz ich oczyszczeniu. Kolejne siedem, o technice wykonywania różnej od pierwszych sześciu, ma na celu ponowne stworzenie właściwego przepływu prany przez system czakr oraz przywrócenie tak zwanego sferycznego sposobu oddychania. Oddech czternasty zmienia równowagę energii pranicznej w ciele ze świadomości trzeciego wymiaru na świadomość czwartego wymiaru. Ostatnie trzy służą odtworzeniu obracających się w przeciwnych kierunkach pól ożywionej MerKaBy we wszystkich ciałach człowieka i wokół nich.

Oddechom tym towarzyszy układ mudr i obrazów wewnętrznych, które tworzy się podczas medytacji. Chociaż opisy, które znajdują się w Internecie oraz w samej książce Drunvalo mogą sprawiać wrażenie, że medytacja ta jest czymś niezwykle skomplikowanym, w rzeczywistości wcale tak nie jest.

Sama medytacja właściwie wykonana zajmuje około 7 minut. Niezbędne jest jednak, by, co podkreśla sam Drunvalo, uczyć się jej czy też właściwie przypominać sobie ją na warsztatach, gdzie doświadczenie poparte jest wiedzą, tak by i prawa i lewa półkula dostały to, co im potrzebne.

Dlatego też warsztaty Flower of Life trwają 3 dni i prowadzone są przez trenerów szkolonych w ramach określonego systemu. Podczas pierwszego dnia trenerzy ci zapoznają uczestników ze świętą geometrią, wszystkimi jej kształtami i znaczeniem. Omawiają także osiem podstawowych komórek, z których powstało ciało ludzkie. Dają także praktyczne doświadczenie starożytnej techniki oddychania, dzięki której pobudzane są obydwie półkule mózgu. Drugi dzień poświęcony jest na tworzenie drogi do połączenia z Wyższym Ja i jak najpełniejszego doświadczania MerKaBy oraz wprowadzenie Oddechu Zjednoczenia, który wprowadza poczucie jedności z Ziemią i Niebem. Trzeciego dnia natomiast dochodzi do faktycznego uaktywnienia MerKaBy, poszerzenia świadomości, która daje możliwość osiągnięcia pełni w byciu istotą ludzką.

Medytacja MER-KA-BA >>>

<< Previous    [1]  2  3  4  5  ...7    Next >>